Vision og ide

Visionsprojekt udarbejdet af Cubo Arkitekter A/S.

Kontaktperson – S/I Skanderborg Svømmehal
Formand Søren Abildgaard Pedersen – Mail: SP@interlex.dk

Den nye hovedindgang kobler sig på områdets eksisterende strukturer. Fra det eksisterende parkeringsareal nord for svømmehallen ledes de besøgende ned af den eksisterende trappe, hen over Skolestien og videre mod husets nye hovedindgang.

Den grønne skrænt med de store træer, som findes langs det eksisterende byggeris vestfacade, bevares og bidrager til det nye ankomstrums grønne karakter.

Herfra leder et landskabeligt trapperampeforløb de besøgende ind i ankomstrummet på husets nederste niveau.

Foran hovedindgangen findes en forplads som kan inddrages ifm. forskellige arrangementer.

Ide

I visionsprojektet for en udvidelse af Skanderborg Svømmehal gennemgår den nuværende bygning delvist en ombygning mens en ny bebyggelse bygges sammen med den eksisterende. Dermed udnyttes både den nuværende bygning samt nye faciliteter til at realisere visionen for den nye svømmehal, der danner rammerne for aktiv udfoldelse, bevægelse og leg samt oplevelser, afslapning og socialt samvær.

Faciliteter

Den nye del af svømmehallen placeres på matriklens sydvestlige del i forlængelse af den nuværende hal.

Her dannes rammerne for nye bassiner med bl.a. en stor rutsjebane, multibassin, varmtvandsbassin, et helt nyt wellness område, ny omklædning, nyt foyerområde med plads til ophold, åbne klublokaler og nye fitnessfaciliteter med kig til svømmehallens store multibassin.

Den nye indretning skaber et centralt ankomstområde der inviterer til brug af både de nye inde- og udendørs faciliteter ved Skanderborg Svømmehal.