Reglement

 • Personalets anvisninger skal altid følges.
 • Adfærd der er til fare eller gene for andre gæster, er forbudt.
 • Omklædning må kun finde sted i anviste omklædningsrum.
 • Barfodsområdet må ikke betrædes med fodtøj
 • Inden badet benyttes, skal afvaskning uden badetøj finde sted.
 • Efter toiletbesøg og efter brug af sauna foretages ny afvaskning.
 • Kun badende iført rent badetøj (alm. badebukser eller dragt) har adgang til bassinet.
 • Udspring på hovedet er kun tilladt i henhold til skiltning eller efter nærmere anvisning.
 • Støjende adfærd samt boldspil, leg og skubben er forbudt i og ved bassin.
 • Livsfarligt legetøj må ikke benyttes.
 • Mad og drikkevarer ikke medbringes. (Frugt må medbringes)
 • Badet påtager sig intet ansvar for tyveri og glemte sager.
 • Overtrædelse af reglement kan medføre bortvisning
 • Der er ingen adgang til bassinerne, når:
  • der er udflåd ved mellemørebetændelse
  • ved betændelse i sår
  • ved Børnesår som kræver lægebehandling
  • man har lus.
  • man har der ved forkølelse kommer slimet snot ud af næsen.
  • diarre eller ikke kan holde på afføringen (da der er mange kolibakterier i afføring og stor risiko for smitte)