Status & projekt

Skanderborg er kommet et afgørende skridt videre med nye vand- og svømmefaciliteter, der efter planen slår dørene op til en anderledes svømmeoplevelse i 2026, hvad end det gælder børnefamilier, motionister, babysvømning eller at tilgodese mennesker medsærlige behov/handicap. Projektet har byggeopstart til april 2024 og den forvendtede åbning i 2026 vil være i begyndelse af året.

De nye svømmefaciliteter sigter på større funktionalitet samt mere fleksibilitet og således, at den eksisterende gamle svømmehal fra 1978 stadig kan benyttes til holdundervisnings- og konkurrencebrug under og efter byggeperioden.

Der har længe været et ønske om nye vand- og svømmefaciliteter i Skanderborg og skiftende bestyrelser i den selvejende institution – S/I Skanderborg Svømmehal – har i mere end 15 år arbejdet hen mod målet, om et nyt større samt mere moderne vandhus, til gavn for alle i Skanderborg Kommune.

Kontaktperson – S/I Skanderborg Svømmehal
Formand Søren Abildgaard Pedersen – Mail: sp@abildgaard-legal.dk

Skaermbillede-2023-10-03-kl.-14.09.45-e1696924810952

ARKITEKTUR

Den nye hovedindgang kobler sig på områdets eksisterende strukturer. Fra det eksisterende parkeringsareal nord for svømmehallen ledes de besøgende ned af den eksisterende trappe, hen over Skolestien og videre mod husets nye hovedindgang.

Den grønne skrænt med de store træer, som findes langs det eksisterende byggeris vestfacade, bevares og bidrager til det nye ankomstrums grønne karakter.

Herfra leder et landskabeligt trapperampeforløb de besøgende ind i ankomstrummet på husets nederste niveau.

Foran hovedindgangen findes en forplads som kan inddrages ifm. forskellige arrangementer.

Det viste billede er kun illustrativt.

Skærmbillede 2023-10-03 kl. 14.04.28

IDE

Ved udvidelsen af Skanderborg Svømmehal gennemgår den nuværende bygning delvist en ombygning mens en ny bebyggelse bygges sammen med den eksisterende.

Dermed udnyttes både den nuværende bygning samt nye faciliteter til at realisere visionen for den nye svømmehal, der danner rammerne for aktiv udfoldelse, bevægelse og leg samt oplevelser, afslapning og socialt samvær.

Det viste billede er kun illustrativt.

Skærmbillede 2023-10-03 kl. 14.10.25

FACILITETER

Den nye del af svømmehallen placeres på matriklens sydvestlige del i forlængelse af den nuværende hal.

Her dannes rammerne for nye bassiner med bl.a. en stor rutsjebane, multibassin, varmtvandsbassin, et helt nyt saunaområde, ny omklædning, nyt foyerområde med plads til ophold, åbne klublokaler og nye fitnessfaciliteter med kig til svømmehallens store multibassin.

Den nye indretning skaber et centralt ankomstområde der inviterer til brug af både de nye inde- og udendørs faciliteter ved Skanderborg Svømmehal.

Det viste billede er kun illustrativt.