Sponsor

I forbindelse med tilvirkning og forprojekter til Vandvirke – ny svømmehal – har
en række virksomheder bidraget med sponsorbidrag i form at arbejde/tid til
brug for dette projekt.

Vi er meget taknemlige for disse bidrag.

Tak til 4AP-GEOTEKNIK A/S